sweet sweat vietnam

BRAND AMBASSADOR

THAM GIA NGAY

Sweet Sweat Ambassador cần gì?

ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

  • Công dân Việt Nam trên 18 tuổi.
  • Có sử dụng mạng xã hội: Instagram, Facebook.
  • Thường xuyên tương tác mạng xã hội
  • Có tối thiểu 2,000 followers

Đặc quyền của Sweet Sweat Ambassador 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

  • Công dân Việt Nam trên 18 tuổi.
  • Có sử dụng mạng xã hội: Instagram, Facebook.
  • Thường xuyên tương tác mạng xã hội
  • Có tối thiểu 2,000 followers